„Bóg Honor Ojrzyzna”

102. rocznica powstania Związku Inwalidów Wojennych RP

-A A +A

Szanowne Koleżanki! Szanowni Koledzy!

 

W dniu 12 kwietnia 2021 roku obchodzimy 102. rocznicę powstania Związku Inwalidów Wojennych RP. Z powodu epidemii Koronawirusa nie możemy świętować tego dnia wspólnie. 

Związek Inwalidów Wojennych RP został założony w 1919 roku w Warszawie. ZIW jest najstarszą organizacją kombatancką w Polsce oraz jedną z pięciu najstarszych na świecie.

Naszym celem jest niesienie pomocy inwalidom wojennym i wojskowym, wdowom i wdowcom, a także osobom represjonowanym oraz rencistom wojskowym. 

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli spotkać się na uroczystych obchodach 103. rocznicy powstania Zwiazku Inwalidów Wojennych RP.

 

Kierownictwo ZG ZIW RP  

randomness