„Bóg Honor Ojrzyzna”

Posiedzenie Zarządu Głównego z udziałem Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz prezesów zarządów okręgowych 13.12.2017 r.

-A A +A
randomness