„Bóg Honor Ojrzyzna”

Komunikat Kierownictwa Zarządu Głównego Związku Inwalidów Wojennych RP w sprawie ogłoszonego stanu epidemii

-A A +A

Szanowne Koleżanki!           

Szanowni Koledzy!

W związku z ogłoszonym na terenie całego kraju stanem epidemii z uwagi na zagrożenie zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Kierownictwo Zarządu Głównego zwraca się do Koleżanek i Kolegów o zachowanie w obecnym czasie ostrożności w wykonywaniu bieżących spraw życia codziennego.

Informacje dla seniorów o postępowaniu w stanie epidemii znajdą Państwo na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod adresem:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-seniorow/

Uprzejmie informujemy, że w bardzo ważnych sprawach dotyczących działalności związkowej Koleżanki i Koledzy mogą cały czas kontaktować się z bezpośrednio z właściwym zarządem oddziału.

Równocześnie informujemy, iż biuro Zarządu Głównego ZIW RP prowadzi stałe dyżury realizując bieżące zadania Związku. Również pracownicy biur zarządów okręgowych starają się wykonywać codzienne obowiązki, choć nie zawsze mogą być dostępni w godzinach pracy poszczególnych biur.

Cały czas rozpatrujemy wnioski w sprawie pomocy pieniężnej. Przyznane środki będą wypłacane bezpośrednio po wydaniu decyzji, ponieważ decyzje w sprawie przyznania pomocy pieniężnej opatrywane będą rygorem natychmiastowej wykonalności. Pomoc pieniężna będzie wypłacana także wówczas, gdy pisemna decyzja nie zostanie doręczona.

 Z uwagi na panujący stan epidemii w przypadku braku możliwości kontaktu z  zarządem oddziałów istnieje możliwość przesłania skompletowanych wniosków o przyznanie pomocy pieniężnej bezpośrednio do biura Zarządu Głównego. Prosimy przy tym o przesyłanie prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków, co pozwoli na przyśpieszenie całego procesu ich rozpatrywania i przekazywania  przyznanych środków. Prosimy też o podawanie we wnioskach numerów telefonicznych.

 Równocześnie ostrzegamy przed nieuczciwymi zachowaniami osób, które wykorzystując obecną sytuację oferują rozmaite środki mające rzekomo pomóc w zwalczaniu koronawirusa. Przestrzegamy ponadto przed oszustami podszywającymi się pod różne instytucje państwowe i próbującymi wyłudzić w ten sposób pieniądze. Zachowajmy ostrożność, nie dajmy się oszukać. O każdym tego typu przypadku informujmy Policję.

 W razie wątpliwości prosimy zwracać się do właściwego zarządu oddziału, zarządu okręgu lub bezpośrednio do Zarządu Głównego – tel. 22 826 51 47

Tutaj do pobrania druk wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej.

 Wszystkim życzymy dużo zdrowia i optymizmu.

 Kierownictwo Zarządu Głównego

Związku Inwalidów Wojennych RP

randomness