„Bóg Honor Ojrzyzna”

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Inwalidów Wojennych z Kresów Wschodnich oraz 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej

-A A +A

      W dniu 17 sierpnia 2021 r. na budynku przy ul. Foksal 16 w Warszawie odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej Inwalidów Wojennych z Kresów Wschodnich oraz 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej współorganizowana z Urządem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W uroczystości udział wzięli władze Związku Inwalidów Wojennych RP, zaproszeni członkowie ZIW RP z całej Polski oraz goście: zastępca Szefa Kancelarii Sejmu Pan Christian Młynarek, Szef Gabinetu Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Pan Marcin Koman, Wikariusz Generalny Biskupa Polowego Wojska Polskiego Ksiądz płk. Bogdan Radziszewski, Dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej Pan dr Jan Tarczyński, Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej Pan dr hab. Paweł Hut oraz Burmistrz Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Pan Aleksander Ferens. Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego, następnie głos zabrali Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Pan Jan Józef Kasprzyk oraz Prezes ZIW RP Pani Elżbieta Kazubska. Tablica została poświęcona przez Księdza płk. Bogdana Radziszewskiego. Na koniec uroczystości organizatorzy oraz zaproszeni goście złożyli wieńce przed tablicą w hołdzie Inwalidom Wojennym z Kresów Wschodnich. W imieniu Prezydenta m.st. Warszawy Pana Rafała Trzaskowskiego kwiaty złożyła delegacja składająca się z przedstawicieli Straży Miejskiej. 

 

randomness