„Bóg Honor Ojrzyzna”

Pogrzeb Kol. Franciszka Opolskiego - byłego sekretarza generalnego ZIW RP

-A A +A

 

   Z głębokim żalem zawiadamiam, że w dniu 24 lipca 2017 r. odszedł na wieczną wartę Szanowany Kolega, wieloletni działacz Związku Inwalidów Wojennych RP, a ostatnio sekretarz generalny ZIW RP

mjr w st. spocz. Franciszek Opolski

            Inwalida wojenny, żołnierz zgrupowania partyzanckiego „Jeszcze Polska Nie Zginęła”, a następnie II AWP. Ranny w czasie forsowania Nysy w 1945 r. Za zasługi bojowe i działalność społeczną odznaczony m. in. Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari, Krzyżem Komandorskim OOP, Medalami „Pro Patria” i „Pro Memoria”, a także licznymi odznaczeniami związkowymi, w tym Złotą Odznaką Honorową ZIW RP.

            Uroczystości pogrzebowe odbędą się 2 sierpnia 2017 r. (środa) o godz. 1200 w Parafii Wojskowej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Skierniewicach, Plac Jana Pawła II, po czym nastąpi odprowadzenie ciała zmarłego do grobu na Miejskim Cmentarzu Komunalnym w Skierniewicach.

Cześć Jego Pamięci 

Marian Kazubski

Prezes ZIW RP

 

randomness