„Bóg Honor Ojrzyzna”

Aktualności

-A A +A

Śp. Jan Edward Turski
1940-2016
sekretarz stanu, Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Był w latach 2001-2006 naszym Ministrem. Pozostanie na zawsze w pamięci i sercach inwalidów wojennych.
Cześć Jego Pamięci

Dodano: 23.05.2016

Strony